Verksamhet

E-postadress Skriv ut PDF

Föreningen har till uppgift att genom motion, rekreation och tävlingsidrott främja de handikappades fysiska och psykiska hälsa. Att skapa värdefull fritidssysselsättning och främja gott kamratskap bland ungdom och vuxna.

Att genom samarbete med handikapporganisationer och kommunala myndigheter verka för idrottens spridning till så många handikappade som möjligt.

Att genom samarbete med idrottsrörelsen i övrigt verka för handikappades delaktighet i idrottens gemenskap.

Vi har även en drogpolicy där vi jobbar efter Riksförbundets linjer, vi serverar inte alkohol på våra tävlingar ej heller på gemensamma middagar julbord etc.